Job vacancy

เจ้าหน้าที่บัญชี

Full time

1 ตำแหน่ง

เงินเดือน

12000-16000

รายละเอียดงาน

 • ดูแลงานบัญชีประจำบริษัท บอนทิไลฟ์ จำกัด และธุรกิจในเครือ (บริษัท เกรนชัวร์ จำกัด และพัชรเวช คลินิก)
 • ทำหน้าที่จัดการเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง เอกสารขาย เอกสารซื้อ รายการบัญชีรายวัน ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย บัญชีสต็อกสินค้า บัญชีทรัพย์สิน ติดต่อประสานงานกับสำนักบัญชี ติดต่อกับลูกค้าเรื่องบัญชี การเงิน งานธุรการที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงาน 5 วัน หยุดวันอาทิตย์และอังคาร
 • เวลาปฏิบัติงาน 9.00-17.30 น.

คุณสมบัติ

 • ซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ ใส่ใจรายละเอียด
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีทักษะสื่อสารกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานได้ดีและมีประสิทธิภาพ
 • อดทน พร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆและปรับตัวต่องานที่ได้รับมอบหมายได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (word, excel, power point และ outlook) ได้คล่อง
 • หากมีประสบการณ์การทำบัญชีมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการค่ายาและค่ารักษา
 • วันหยุดราชการตามกฎหมายกำหนด
 • โบนัสประจำปี (ขึ้นกับผลประกอบการ)

 

ส่งใบสมัครและ CV สอบถามเพิ่มเติม

คุณธิติวัฒน์ ชัยกุล

0625399851

บริษัท บอนทิไลฟ์ จำกัด

ที่อยู่ 83/58-59 หมู่ 10 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

info@bontilife.com

02-1252761

Home

http://grain-sure.com

Coming soon.

job, office, team-5382501.jpg